Βραβείο Αριστείας Ιατροκοινωνικού Έργου και Προσφοράς στην αν. Καθηγήτρια Αναστασία Κομνηνού