Καλοκαιρινή Απασχόληση στη Σχολή Μαγειρικής για παιδιά  “Κids Cooking Club¨