“5ο Street Relays” στη Νέα Παραλία από το Δήμο Θεσσαλονίκης