Ο Φετιχιστής του Μισέλ Τουρνιέ για 2 παραστάσεις στο Θέατρο Τ