Σεμινάριο ψυχολογίας στην Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη