Το ΚΘΒΕ πρώτη φορά στην Κίνα με την Ασκητική του Καζαντζάκη