Εργασίες συντήρησης στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης την άλλη εβδομάδα