Μουσική και βιβλίο στη Ζώγια, τις τελευταίες ημέρες του Μαΐου