Αφήγηση παραμυθιών γύρω από το δέντρο του Πάρκου Τσέπης