Δράσεις Ιουνίου για παιδιά στις βιβλιοθήκες του δήμου Θεσσαλονίκης