Σε 13 πόλεις της Μακεδονίας θα γίνουν συγκεντρώσεις στις 6 Ιουνίου