Έκθεση του Νίκου Κρυωνίδη στις Βιτρίνες Τέχνης ΟΤΕ