Α’ βραβείο στην πρασοκρεατόπιτα στο διαγωνισμό πίτας στη Γ’ Δημοτικής Κοινότητας