Μουσική εκδήλωση μνήμης «Ποτέ ξανά» στο Βασιλικό Θέατρο