Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών: Όχι στην εκχώρηση του ονόματος Μακεδονία