«Ιστορίες ψυχής, ρόλοι ζωής» από την ΑΚΟΣ στο Crown Plaza, στην Αθήνα