Κλείνει ένα από τα παλαιότερα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης