Εικαστικό εργαστήριο: Κόκκινο, κίτρινο, μπλε, μια εισαγωγή στο χρώμα