«Λεωφορείο ο Πόθος» στο Πολιτιστικό Κέντρο “Αλέξανδρος”