Μέλος του Δικτύου των Μπλε Κοινοτήτων ο Δήμος Θεσσαλονίκης