Ο Γιώργος Κωνσταντόπουλος είναι ο νέος πρόεδρος του ΣΕΒΕ