Εργασίες συντήρησης αύριο στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης