Η δραματική μείωση των μεταμοσχεύσεων στην Ελλάδα στο επίκεντρο συνάντησης εμπλεκόμενων φορέων