Προωθείται προς έγκριση το Ειδικό Χωρικό Σχέδιο για το παραλιακό μέτωπο Θεσσαλονίκης