Ρίζου, Πασχαλίδης, Αγγελάκας, Παυλίδης στη Μονή Λαζαριστών αυτή την εβδομάδα