Συναντήσεις της Βαλκανικής Φωτογραφίας στη Θεσσαλονίκη, από το Φωτογραφικό Κέντρο Θεσσαλονίκης