Συνδιάσκεψη του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βόλβης