Εικαστικές και χρηστικές δημιουργίες από την Καρμέλλα Στεφάνου στη Σύρο