Το ΝΟΗΣΙΣ στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ecsite – The European Network of Science Centers and Museums