Παρουσίαση του βιβλίου “Πιροσκί” της Ελένης Σακελλαρίου – Παραδέλη