Τη σπίθα της επιχειρηματικότητας και του μάρκετινγκ ανάβει η 83η ΔΕΘ