Θεατρικά Δρώμενα από την Ανωτέρα Σχολή Δραματικής Τέχνης Ροντίδη