«Καρδιολογία 2018» – Ανοιχτή εκδήλωση για το κοινό στα Ιωάννινα