Μ. Σκορδίλης: “Χρειάζονται 48 ώρες για να γίνει σωστή εκτίμηση της σεισμικής ακολουθίας