Τη χρήση πηγών laser για τη μελέτη της γήινης ατμόσφαιρας εξετάζει Διεθνές Συνέδριο στο ΑΠΘ