Συναυλία “Από το Broadway  στο Hollywood” στο Βαρόσι Έδεσσας