Η “Ασκητική” στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης