Δύο νέες κοινωνικές δομές εγκαινιάστηκαν στον δήμο Θερμαϊκού