4ο Φεστιβάλ Όπερας Ελλάδος 2018 / Ιούλιος- Οκτώβριος 2018