Συμβαίνει το Σεπτέμβριο στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης