Παραιτήθηκε ο Χασδάι Καπόν από το δημοτικό συμβούλιο Θεσσαλονίκης