Λουκάνικα και μπύρα στο “Oktoberfest” της Γερμανικής Σχολής στη Θεσσαλονίκη