Το ΑΠΘ στον Έβρο με ένα καινοτόμο πρόγραμμα Design για παιδιά