“Τα χαμένα χαρακτικά” του Βασίλη Καρκατσέλη στην ΆΘΩΝΟΣ aRT sPACE