“Η Θυσία του Αβραάμ” στο Ηρώδειο, αφιερωμένη στη Φλόγα