Υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης ο Κωνσταντίνος Ζέρβας