Αυτοψία του περιφερειάρχη στην περιοχή του δήμου Βόλβης