Εγκαίνια του Ι.ΙΕΚ της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής