“Η λογοτεχνία χτίζει γέφυρες, γκρεμίζει σύνορα” στην Ξάνθη