16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Χημείας στην Αλεξανδρούπολη